Information om Covid-19 restriktioner 2021

De danske campingpladser har myndighedernes tilladelse til at åbne “normalt” til sæsonstart 2021. Nedenstående er retningslinjer campingpladserne har modtaget fra myndighederne:
Forsamlingsforbuddet:
Forsamlingsforbuddet indebærer, at det som udgangspunkt er ulovligt at afholde og deltage i inden- og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er til stede.
Forsamlingsforbuddet gælder ikke:
En persons sommerhus, campingvogn og lignende er som udgangspunkt omfattet af en persons private bolig. Arrangementer, begivenheder eller lignende, hvor alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende deltager, gælder der et forbud mod at være flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig.
Mundbind:
Der skal bæres mundbind på offentlige steder, hvor der er fødevarer, som f.eks. køkken på en campingplads. Der skal desuden bæres mundbind i reception og i TV-stue.
Mundbind anbefales, hvis der er områder hvor det er svært at holde afstand, eller tæt ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås.
Tiltag på Vejle City Camping:
Der er opsat dispensere med håndsprit i køkken, toilet- og badefaciliteter og TV-stue.
Der er håndsprit i receptionen.
Vi anbefaler brug af mundbind i toilet- og badefaciliteter.
Der vil være personbegrænsning i køkken og reception.
Ved rengøring vil de enkelte faciliteter blive lukket af indtil rengøring er afsluttet. Brug derfor de alternativer der findes på pladsen, mens rengøring finder sted.
Afstandskravet gælder alle steder både inde og ude.
Det forventes at forældre informerer deres børn om restriktionerne både inde og ude.
Gæster:
Vi opfordrer til at der indtil videre inviteres færrest mulige gæster udefra.
Øvrigt:
Vi kan kun opfordre alle til at bruge den sunde fornuft, holde afstand (2 meter) og i øvrigt overholde alle gældende restriktioner og anbefalinger. Der vil være skiltning overalt, der hjælper med at huske reglerne. Eventuelle spørgsmål kan rettes til receptionen.